Trysor y Môr-ladron

Cawn ddilyn hynt a helynt Syr Harri Morgan, y môr-leidr o Gymro, bob cam o’r Fenni i Ynysoedd y Caribî. Down yn ffrindiau mynwesol â Ned, Ieuan a gweddill criw Syr Harri – ac yn elynion pennaf i Richard Llwyd a Wil Ddu, wrth i’r ddwy ochr geisio setlo hen gynnen.

Lawrlwythwch y testun - Word - PDF


Adnoddau i'r Athro

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Adnoddau i'r Dysgwyr