Gweithgareddau CA3


I gychwyn, dewiswch destun isod:

Stimuli 1

Aber-fan

Safai tip glo fel mynydd uchel uwchben pentref Aber-fan. Un bore, ar 21 Hydref 1966, ar ôl glaw mawr, llithrodd y mynydd dros ben yr ysgol lle’r oedd y plant wrth eu gwersi.

Stimuli 1

Dawns y Dail

Dyma gerdd sy’n sôn am hanes dail y coed wrth i’r tymhorau newid.

Stimuli 1

Cwm Alltcafan

Dyma gerdd sy’n cymharu golygfeydd Cwm Alltcafan â golygfeydd gwledydd eraill na welodd y bardd o’r blaen gan fod golygfeydd Cwm Alltcafan yn ddigon iddo.

Stimuli 1

Dewrder Merch

Stori am ddewrder Grace Darling wrth gynorthwyo’i thad i fentro trwy dywydd erchyll i geisio achub rhai mewn perygl.

Stimuli 1

Traeth Cefn Sidan

Stori yw hon am beth fyddai’n arfer digwydd i’r llongau hynny a fyddai’n cael eu dryllio cyn cael eu golchi i lan traeth Cefn Sidan.

Stimuli 1

Un Noson Dywyll

Stori yw hon am ddyn yn cyrraedd y tollborth yn hwyr y nos, a gadael baban bach gyda cheidwad y tollborth. Pwy oedd piau’r baban? A phwy a fu’n gwylio’r tollborth ddydd a nos ar ôl hynny?