Un Noson Dywyll

Stori yw hon am ddyn yn cyrraedd y tollborth yn hwyr y nos, ac yn gadael baban bach gyda cheidwad y tollborth. Pwy oedd piau’r baban? A phwy a fu’n gwylio’r tollborth ddydd a nos ar ôl hynny?

Lawrlwythwch y testun - Word - PDF


Gweithgareddau

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Atebion