Gweithgareddau CA2


I gychwyn, dewiswch destun isod:

Stimuli 1

Pam?

Cerdd sy’n gofyn nifer o gwestiynau am y byd o’n cwmpas.

Stimuli 1

Y Lleidr Pen-ffordd

Dyma gerdd sy’n sôn am Twm Siôn Cati, y lleidr pen-ffordd enwog.

Stimuli 1

Yr Hen Dŷ Gwag

Cerdd yw hon am yr awyrgylch oeraidd mewn hen dŷ gwag.

Stimuli 1

Y Gelyn ar y Trên

Roedd Guto wedi penderfynu mitsio o’r ysgol er mwyn gweld trên enwog y Royal Scotsman yn teithio trwy orsaf Maesgwyn. Fe welodd e fwy na’r trên - fe welodd e fwrdwr!

Stimuli 1

Trysor y Môr-ladron

Cawn ddilyn hynt a helynt Syr Harri Morgan, y môr-leidr o Gymro, bob cam o’r Fenni i Ynysoedd y Caribî. Down yn ffrindiau mynwesol â Ned, Ieuan a gweddill criw Syr Harri – ac yn elynion pennaf i Richard Llwyd a Wil Ddu, wrth i’r ddwy ochr geisio setlo hen gynnen.

Stimuli 1

Tân ar y Comin

Sipsi yn byw gyda’i Dad-cu oedd Tim Boswell. Doedd pethau ddim yn hawdd iddyn nhw ond roedd y ddau’n hapus gan eu bod yn gwmni i’w gilydd. Ond un bore, fe chwalwyd bywyd Tim Boswell yn llwyr...