Tân ar y Comin

Sipsi yn byw gyda’i Dad-cu oedd Tim Boswell. Doedd pethau ddim yn hawdd iddyn nhw ond roedd y ddau’n hapus gan eu bod yn gwmni i’w gilydd. Ond un bore, fe chwalwyd bywyd Tim Boswell yn llwyr...

Lawrlwythwch y testun - Word - PDF


Adnoddau i'r Athro

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Adnoddau i'r Dysgwyr