Aber-fan

Safai tip glo fel mynydd uchel uwchben pentref Aber-fan. Un bore, ar 21 Hydref 1966, ar ôl glaw mawr, llithrodd y mynydd dros ben yr ysgol lle’r oedd y plant wrth eu gwersi.

Lawrlwythwch y testun - Word - PDF


Gweithgareddau

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Atebion