Aber-fan - Dadansoddi sillafau ac odlau


Cyfarwyddiadau

Cerdd yw hon gan T. Llew Jones sy’n 5 pennill o hyd.

Mae nifer arbennig o sillafau ym mhob pennill.

Dewiswch unrhyw bennill. Cyfrwch y sillafau ym mhob llinell.

  • Llinell 1
  • Llinell 2
  • Llinell 3
  • Llinell 4
Da iawn, rydych wedi ateb y cyfan yn gywir!
Gwirio

Hefyd mae odl ym mhob pennill. Mae llinellau 2 a 4 yn odli.

Llusgwch y ddau air sy’n odli i’r blwch cywir:

  • Pennill 1
  • Pennill 2
  • Pennill 3
  • Pennill 4
  • Pennill 5
Gwirio