Y Gelyn ar y Trên - Idiomau a Phriod-ddulliau


Cyfarwyddiadau

Llenwch fylchau’r brawddegau gan ddefnyddio'r idiomau/priod - ddulliau isod.

Atebion posib:

1. Roedd fy ffrind yn meddwl ei fod wedi gweld ysbryd, felly roedd .

2. "Ewch allan " meddai Mr Jones.

3. Roedd Mrs Hughes yn meddwl fy mod i’n dweud celwydd, felly syllodd wrth ofyn cwestiynau i mi.

4. Er imi redeg , nid fi enillodd y ras.

5. Roedd Eleri cyn y prawf.

6. Cafodd Carys ei gwthio gan rywun, felly syrthiodd i lawr y grisiau.

7. Gwell i mi gofio pen-blwydd Mam, neu .

8. Roedd sylw Bob, y ci, y fisged yn fy llaw.

Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio